Låg SYV-täthet leder till fler avhopp

Bra studie- och yrkesvägledning på högstadieskolor minskar avhoppen från gymnasiet, visar en rapport från Lärarnas Riksförbund. Och elever som gått på en grundskola med låg studie- och yrkesvägledartäthet löper 20 procent större risk att hoppa av eller göra avbrott i gymnasiestudierna.

Läs mer: http://www.skolvarlden.se/artiklar/manga-fler-avhopp-med-lag-syv-tathet
Rapporten i sin helhet: http://www.lr.se/download/18.72b3614813b4cb340e024d/1354270414634/Effekter