Nytt studiematerial för personal som arbetar med barn och unga med psykisk, psykiatrisk och social problematik

Studiematerialet ”Att utveckla samarbetet för barn och unga i Västra Götaland med stöd av Västbus” bygger på två verklighetsbaserade berättelser som beskriver barn som har löpt hög risk att hamna i utanförskap, men där barnpsykiatri, skola och socialtjänst gemensamt har funnit vägar att ge stöd till barnen och familjerna. Berättelserna följs av frågor som ska kunna bilda underlag för dialog om hur insatser och samarbete för barn, unga och deras familjer kan utvecklas vidare.

Materialet utgår från Västbus, riktlinjer som tagits fram för att kommunerna och regionen i Västra Götaland tillsammans ska kunna ge dessa barn och ungdomar ett så bra stöd som möjligt.

Läs mer: http://www.grkom.se/grinnehallsmeny/fouivast/nyhetsarkivfouivast/nyhetsa...