Regional konferens inom ramen för projektet Plug In den 12 april

Inom ramen för ESF-projektet Plug In arrangeras en regional konferens i Göteborg den 12 april. Syftet med konferensen är att öka kunskapen om det arbete som görs i regionen samt ge möjlighet för de kommuner som jobbar med drop outs-problematik att få feedback på sitt arbete och få fördjupade tankar om hur man vill arbeta. Utöver representanter för Plug Ins delprojekt i Göteborgsregionen, deltar personer som på olika sätt jobbar med utanförskapsfrågan samt representanter från ESF, SKL, Ramböll och European Minds. Mer information om konferensen finns på http://eventus.trippus.se/plugin130412. För mer information om Plug In, kontakta regional projektledare Johan Borvén Johan.Borven@grkom.se.