Design ska motverka studieavbrott

30 procent av norska gymnasieelever fullföljer inte sina studier. Ett problem som inte bara bör hanteras av utbildningssektorn och av hälsovården, menar den norska staten, som betonar att skapandet av en hälsosam miljö som främjar lärande och motivation också är en fråga om god design.

Med hjälp av Statens designkonkurranse (http://statensdesignkonkurranse.no), en tävling som syftar till att utveckla offentliga tjänster med hjälp av design och tjänstedesign, vill man nu tackla frågan om avbrott ur ett designperspektiv.

Statens designkonkurrense har sedan 1994 arrangerats av Norsk Form på uppdrag av norska staten. Läs mer om tävlingen här: http://norskform.no/Temaer/Statensdesignkonkurranse/