”10 orsaker till avhopp” - ny rapport från Ungdomsstyrelsen

Mobbning är det främsta skälet till att elever hoppar av gymnasiet. Detta enligt Ungdomsstyrelsen, som i rapporten ”10 orsaker till avhopp” har låtit 379 ungdomar som inte har fullföljt sina gymnasiestudier svara på frågor om orsakerna till avhoppet, och om vad som hade kunnat förhindra det. Samtliga tillfrågade ungdomar deltar i projekt som är finansierade av Europeiska socialfonden (ESF).

Det näst vanligaste skälet som angavs var brist på pedagogiskt stöd i skolan och svårigheter att nå målen, enligt rapporten.

Läs den i sin helhet här: http://www.temaunga.se/sites/default/files/tioorsaker.pdf