Elev skolkade i nästan två års tid – utan utredning

I en artikel i Metro idag den 20/8 2013, uppmärksammas ett fall där en flicka var frånvarande i nästan två år, utan att det utreddes. I årskurs fem var hennes frånvaro hög, i sjunde klass slutade hon nästan helt att gå till skolan. Trots det dröjde det till vårterminen i åttan innan skolan genomförde en utredning.

Läs artikeln i Metro här: http://bit.ly/164sp7i