GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund.
See video

BUP och samverkan

Mikael Färnkvist, BUP Hisingen, talar om BUP och samverkan.
Från GR Drop Outs heldagskonferens 23 maj 2012.

See video
3 år 27 veckor sedan
See video

Kraften av samverkan

Eva-Lotta Eriksson, Skolverket, talar om kraften av samverkan.
Från GR Drop Outs heldagskonferens 23 maj 2012.

Horisontsammansmältning - olika kompetenser ser mer

Detta material togs fram som arbetsmaterial till heldagskonferensen den 23 maj 2012 inom projektet GR Drop Outs. En ambition var att skapa horisontsammansmältningar med olika professioner som belyste skolkproblematik från olika perspektiv. I grupper på 3-6 personer fick deltagarna möjligheten att mötas i cirka en timma för att samtala kring hur de kan hjälpa eleven Kim att lyckas med sin skolgång. Syftet med detta material är att reflektera och utforma verklig samverkan kring elever som riskerar att hamna i en utanförskapsproblematik.

I dokumentet följer en enkel sammanställning av de svar som dokumenterades av de olika grupperna under konferensen.

Är ni intresserade av att få en utökad version av materialet för att själv kunna arbeta med det i er verksamhet?
Kontakta Åsa Nilsson asa.nilsson(a)grkom.se

See video

Tankar och tips om att främja skolnärvaro med IKT

Kloka deltagare under konferensen 7/9 2012 delger sina tankar och tips om att främja skolnärvaro med IKT.