GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund.
See video

Varför accepterar vi snedsteg i skolan?

Natanael Derwinger, UR, om "I ett kärnkraftverk accepterar vi inga felsteg, varför gör vi det då i skolan?"
Från GR Drop Outs heldagskonferens den 23 maj 2012.

See video

Är alla ungar lika mycket värda?

Natanael Derwinger, UR, problematiserar kring frågan "Är alla ungar lika mycket värda?"
Från GR Drop Outs konferens 23 maj 2012.

Horisontsammansmältning - olika kompetenser ser mer

Detta material togs fram som arbetsmaterial till heldagskonferensen den 23 maj 2012 inom projektet GR Drop Outs. En ambition var att skapa horisontsammansmältningar med olika professioner som belyste skolkproblematik från olika perspektiv. I grupper på 3-6 personer fick deltagarna möjligheten att mötas i cirka en timma för att samtala kring hur de kan hjälpa eleven Kim att lyckas med sin skolgång. Syftet med detta material är att reflektera och utforma verklig samverkan kring elever som riskerar att hamna i en utanförskapsproblematik.

I dokumentet följer en enkel sammanställning av de svar som dokumenterades av de olika grupperna under konferensen.

Är ni intresserade av att få en utökad version av materialet för att själv kunna arbeta med det i er verksamhet?
Kontakta Åsa Nilsson asa.nilsson(a)grkom.se

See video

Micke Gunnarsson - Att främja skolnärvaro med IKT

Micke Gunnarssons, social entreprenör & grundare av Barnatro AB, höll ett inspirerande föredrag under konferensen Att främja skolnärvaro med IKT 7/9 2012.
Vilken buss tar du? Lyssna på Micke och tänk efter.

See video

Tankar och tips om att främja skolnärvaro med IKT

Kloka deltagare under konferensen 7/9 2012 delger sina tankar och tips om att främja skolnärvaro med IKT.