GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund.
See video

Kraften av samverkan

Eva-Lotta Eriksson, Skolverket, talar om kraften av samverkan.
Från GR Drop Outs heldagskonferens 23 maj 2012.

See video

Skolfrånvaro - vad handlar det om?

Viktoria Konstenius och Maria Schillaci, leg. psykologer, talar om vad skolfrånvaro kan handla om.
Från GR Drop Outs heldagskonferens 23 maj 2012.

See video

Micke Gunnarsson - Att främja skolnärvaro med IKT

Micke Gunnarssons, social entreprenör & grundare av Barnatro AB, höll ett inspirerande föredrag under konferensen Att främja skolnärvaro med IKT 7/9 2012.
Vilken buss tar du? Lyssna på Micke och tänk efter.

See video

Tankar och tips om att främja skolnärvaro med IKT

Kloka deltagare under konferensen 7/9 2012 delger sina tankar och tips om att främja skolnärvaro med IKT.